Η έδρα μας

55 K. Versi str.

PAPAGOU, 15669 ATHINA HELLAS

Email: k.tsianakas@oinodia.com

Phone: +30 210 65.35.990

Fax: +30 210 65.35.084

Βρείτε μας και στο Facebook!